Een school in Togo


Klas in Togo

Onze school is ontstaan op initiatief van de Togolese leraar Gbeglo Koffi. In Nederland en Frankrijk vond hij steun en in september 2004 werd de nieuwe school geopend voor basis- en voortgezet onderwijs.


Thans zijn er 7 klassen basisonderwijs en 4 klassen voortgezet onderwijs, voor bijna 500 leerlingen, in meerderheid meisjes. De school is een van de beste in Togo.

Niet alleen verplichte examenvakken maar ook computergebruik, muziek, gezondheid en hygiëne, internationale contacten, naaien, hebben hun plaats in het programma.

Kinderen van alle afkomst en draagkracht zijn welkom. Om dat vol te houden zijn donaties vanuit Nederland en Frankrijk noodzakelijk. Het schoolgeld voor een jaar is ongeveer 50 euro.

Een vriendenkring in Nederland en Frankrijk houdt dit unieke instituut open ook voor niet of minder betalende jongens en meisjes. U kunt ook bijdragen.